Krótka historia o żwirze

Co to jest Żwir i skąd pochodzi?

Według WIKIPEDII, „Żwir to okruchowa skała osadowa o luźnej postaci, złożona z różnych skał i minerałów o średnicy większej niż 2 mm, do nawet kilku centymetrów. W budownictwie żwirem nazywane jest kruszywo naturalne o frakcji do 63 mm„.

Żwir może być pochodzenia np. morskiego, rzecznego, jeziornego, czy polodowcowego. O żwirze mówi się, że ma ziarna zaokrąglone. Żwir zaliczany jest do skał osadowych tzw. okruchowych (okruchy powstały z innych oddzielonych skał, a że nie są połączone spoiwem, nazywane są skałami okruchowymi luźnymi). Pokłady żwiru mogą mieć nawet kilkadziesiąt metrów.

Żwir pozyskuje się również w procesie płukania i przesiewania ziemi/piasku przez różne sita np. o okach od 30 do 63 mm czy też z użyciem innych sit, aby otrzymać różne frakcje np. 0-4mm (idealne do posadzek maszynowych, do produkcji zapraw betonowych), czy 2-8mm (super na ścieżki ogrodowe).

Pokłady żwiru można odnaleźć w cały kraju. Pozyskuje się przez wydobycie z tzw. ŻWIROWNI. To idealny składnik do betonów, ale także do podbudowy dróg, czy też nawierzchni. Żwiry mogą być stosowane do odwodnień, różnych drenaży, wysypywania posesji, utwardzania miejsc parkingowych, itp.

Masz pytania?

ZADZWOŃ: WYBIERZ NUMER!