Eco działania

Slide 1
ECO Działania

Istnieje możliwość odebrania przez nas odpadów typu: gruz, ziemia, kamienie glina. Zabieramy je i utylizujemy w własnym złożu poeksploatacyjnym.

 

Posiadamy stosowne decyzje i zezwolenia w tej sprawie.

Wykaz rodzajów odpadów przewidzianych do przetworzenia w procesie R-5 KODY:

  • 170101 odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
  • 170102 gruz ceglany
  • ex170103 odpady innych materiałów ceramicznych
  • ex170107 zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadów z materiałów ceramicznych i inne niż wymienione w 170106
  • 170504 gleba ziemia w tym kamienie inne niż wym. w 170503
  • 200202 gleba ziemia w tym kamień

Działamy w promieniu 40 km od naszej siedziby.